ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2008003 מתאריך 30/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 2097תחנת משנה בכורים.
חיפהתוכניתחפ/ 2162"מחנה זאב"22/12/2011
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1269אזור מגורים ומסחר פרדס חנה
חיפהתוכניתחפ/ 2244שינוי הוראות בניה בחלקה 22 בגוש 1086628/04/2010
חיפהתוכניתחפ/ מק/ 2257איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, רח' שונמית 20 א'
שומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1313שינוי יעוד שטח עתיקות לשטח תעשיה11/08/2009
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1299/ אשכונת מגורים גני ליאור בבנימינה13/10/2009
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1141/ בתכנית שימור מתחם הבורג' - בנימינה
חיפהתוכניתחפ/ 2257/ אאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, רח' שונמית 20 א'08/11/2010