ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2008003 מתאריך 13/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ 1124/ אגן לאומי-שמורות טבע - גוש אלונים.
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 278שטחי ציבור במרכז בנימינה05/06/2008
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 731/ א/ מ/ 347התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א04/09/2008
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1004שינוי ותכנון דרך גישה לחלקה 50
חוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 707/ איעוד שטח לתחנת תדלוק זעירה עתלית
חוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ ט/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א' - עין הוד
עירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית351/ 35/ 13מחאמיד מוחמד - מחסן חקלאי
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית033/ 41/ 17/ 13הסדרת מגרש לשימוש חב' פריץ קומפניז
מנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 399דרך וחניון במושב עמיקם
עירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית352/ 35/ 13הקמת מחסן חקלאי- ג'בארין עבדאללה
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית005/ 17/ 17/ 13הקמת דיר לגידול צאן - מחאמיד חמד אחמד
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 8/ 17/ 13תשריט חלוקת שטח
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית014/ 35/ 17/ 13הצבת אנטנות תקשורת - מירס תקשורת בע"מ
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית015/ 35/ 17/ 13הצבת אנטנות תקשורת - מירס תקשורת בע"מ
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית007 - 8/ 17/ 13מאפיית אגמי , איחוד וחלוקה בגוש 12427