ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2008007 מתאריך 12/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 349מועדון נוער, טירת הכרמל.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתג/ 498שכונה מס' 2 באזור הנופש והחוילות בצפון קיסריה
חוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76קיבוץ נוה ים
חוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 145"נון" תעשיה שימורים בע"מ
חוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 3תכנית מתאר חוף דור
חוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ גהרחבת קיבוץ בית אורן
חוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11צרופה
חוף הכרמל, נוה יםתוכניתג/ 758נוה-ים, כביש גישה לשדות
מנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 65קיבוץ מגל (גניזה)
מנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 93מאגר מים וביוב בקיבוץ להבות חביבה (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 63קיבוץ כפר גליקסון (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 80מכון לטיפול בשופכין ומאגר - כפר גליקסון (גניזה)
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 167שנוי לתכנית מתאר ג'ת. (גניזה).
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 249הוראות בדבר בנית מקלטים ציבוריים בשטח ציבורי פתוח
חוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 88מכון טיהור וסילוק השפכים משותף לאור עקביא ופיתוח קסרי.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 411שדה הגולף " קיסריה".
עירוןתוכניתענ/ 539שביל גישה בברטעה.
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ ציבורשינוי שימושים בשטחים המיועדים לצרכי ציבור בתכנית מכ/ 448
שומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1276שינוי יעוד מאב"צ למגורים באור עקיבא05/06/2008
מנשה-אלונהתוכניתמ/ 378אום אלואויאת - הגדלת אחוזי בניה03/03/2009
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית3 - 498/ 17/ 13חיים קליאוט בע"מ לשימוש חורג
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית354/ 35/ 13אבו מוך גמאל, שימוש חורג לגן אירועים
עירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית353/ 35/ 13ארסאן אמארה, תוספת לדיר כבשים