ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2008035 מתאריך 17/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 066/ 3הקמת מבנה מתנ"ס בשטח. ברטעה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 086/ 3בקשה לתוספת בניה, ממ"ד מרפסת זיזית ומחסן תוץ התנגדות שכנים, גלבוע 9 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 088/ 3לגליזציה לסגירת קומת עמודים ותוספות אחרות תוך התנגדות שכנים, הראשונים 9א ק.חיי
מורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 089/ 3התנגדות להקמת מתקן שידור קטן ותורן תאורה, סמוך לאיצטדיון נשר
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 101/ 3טופס 5, ניתיק חשמל, מים וטל'. רח' יוליוס סימון 3, חיפה (אולמי קאלה)
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 102/ 3טופס 5 לניתוק חשמל, מים וטלפון, רח' מקלף 5-7 חיפה