ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2008019 מתאריך 29/10/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית טבעוןתוכניתטב/ 150/ אשנוי יעוד משטח ציבורי מסחרי משולב למגורים ציבורי ושצ"פ24/05/2009
חיפהתוכניתחפ/ 2102בינוי בצומת שד' בן גוריון ורח' יפו במושבה הגרמנית06/12/2011
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 534שטח ציבורי "ואדי אלנסור" אום אל פחם03/03/2009
חוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 1633שכונת "מרגלות הרכס" בעתלית.
נושאמחוז-חיפה(1)נושאים כלליים
חדרהתוכניתחד/ 1232אזור מגורים ומסחר בגוש 10571 חדרה26/01/2011
חיפהתוכניתחפ/ 1430/ גשינוי יעוד וקביעת הוראות בניה חלקה 2 בגוש 11196, רחוב בירם, חיפה
חיפהתוכניתחפ/ 1875/ ד"תגבור זכויות בניה ומתן הוראות בניה" בהמשך מדרגות לכיש08/07/2010
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 881/ אמגורים לזוגות צעירים באלמרבעה - ג'ת05/03/2009
מנשה-אלונהתוכניתמ/ 378אום אלואויאת - הגדלת אחוזי בניה03/03/2009
חיפהתוכניתחפ/ 2278התחדשות עירונית במסלול עיבוי - מורדות כרמל צרפתי
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 401אזור תעסוקה גן שומרון31/08/2011