ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008021 מתאריך 30/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חדרהתוכניתחד/ 1240כביש מס' 13 מצפון לגבעת אולגה25/08/2009
חיפהתוכניתחפ/ 1481/ גמרכז רפואי רמב"ם21/01/2010
חיפהתוכניתחפ/ 229/ ט/ 1הוראות בניה באתרים למוסדות ולבניני ציבור26/06/2011
חיפהבקשה ועדה מקומית5096/ 18/ 13אלבז אמנון - תוספת ממ"ד
חיפהבקשה ועדה מקומית5097/ 18/ 13חג'יר מוסא - תוספת בנייה