ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2009002 מתאריך 11/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מנשה-אלונה, מנשה, אלוני יצחקתוכניתמ/ 339שמורת טבע אלוני יצחק הרחבה16/09/2010
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1338בריכת אליקים 126/11/2009
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית356/ 35/ 13אבו מוך פהמי - להקמת לולים
עירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1035/ אאלעלימי - מרכז למסחר ומגורים
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1377שינוי יעודי קרקע משטח שירותים עירוניים לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור07/10/2010
שומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית002/ מ/ 33/ 24קו קולחין מבקעת הנדיב לחוף כרמל
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1007/ אשינוי יעוד קרקע בגוש 8765 - באקה
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 402אזור מלאכה ותעשיה קלה - גן שומרון
חיפהתוכניתחפ/ 2247/ אהסדרת בנייה קיימת - רח' הנשיא
מנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומית87/ 15/ 13קראוס זאב ולוזקה - שימוש חורג
עירוןנושאענ/ אב ביוב ערערהתכנית אב לביוב ערערה ו- עארה
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1020/ אג'בל חמדאן - באקה
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1336/ אתוספת זכויות בחלקה 97, נוה שרת, זכרון יעקב