ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009041 מתאריך 28/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9004/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג, זבולון - אורה שוורץ ואח'
זבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9005/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג , זבולון - בלסקי ואח'
זבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9006/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג, זבולון, האופוטרופוס הכללי
זבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9007/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג, זבולון, וולר פנחס ומשה
זבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9008/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג , זבולון - שטנגל ואח' (אופוטרופוס)