ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה

מס' 5130 מתאריך 08/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1282נוה שרת, זכרון יעקב31/08/2009
חדרהתוכניתחד/ מק/ 764/ אשינוי הוראות בניה בגוש 1008 חלקה 364 בשכ' גבעת אולגה12/11/2009
חדרהתוכניתחד/ מק/ 1349החלפת שטחים בין שב"צ לשצ"פ ברחובות תרנ"א והעליה הראשונה17/05/2010
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ מק/ 1009איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
חדרהתוכניתחד/ מק/ 781/ יבשינוי בקווי בניין בחלקה 190 בגוש 1003713/01/2010
חדרהתוכניתחד/ מק/ 813/ טושינוי הוראות בניה בגוש 7730 חלקה 9030/09/2009
חוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 656/ 1תחנת טרנספורמציה בעתלית15/12/2009
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ מק/ 1014אלשוקפאן - איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
חוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ טזפיצול מגרש למגורים מנחלה 59, מושב בית חנניה13/01/2010
חוף הכרמל, נחשוליםתוכניתחכ/ מק/ 8/ גשינוי קווי בניין באזור המגורים בקיבוץ נחשולים30/09/2009