ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009063 מתאריך 01/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 182/ 3אי מתן החלטה. רחוב דרך חיפה- קרית אתא. (אבי יפרח)
קריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 186/ 3תשריט איחוד וחלוקה רחוב הרב הרצוג קרית מוצקין. מיכל נדלר ואח'
קריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 193/ 3הוספת ממ"ד עבור יח"ד אחת בקומה א' בחזית קדמית. רח' הזית 9, ק. ביאליק.
קריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 194/ 3הוספת מבנה כולל מחסן ושער. רח' ציפורי 10, ק. ביאליק. אדן יורם
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 200/ 3בקשה לבנית מחסן, ממ"ד ומרפסת. רח' השרון 21, חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 229/ 3תוספת ממ"ד ולגליזציה לבניה ולקירוי מרפסת+פרוק מחסן. רח' חורב 9, חיפה