ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009019 מתאריך 01/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ ד/ 1131כביש 651 - הסדרת צומת רחובות דרך הים/ אורנים/ עקיבא01/12/2011
חדרהתוכניתחד/ 1431מתקן למיון ושינוע פסולת אזור התעשיה חדרה10/08/2011
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1377שינוי יעודי קרקע משטח שירותים עירוניים לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור07/10/2010