ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2010002 מתאריך 10/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז-חיפה(1)נושאים כלליים
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 17/ 17/ 13סיטין דן, גבעת וולפסון יערות הכרמל
זבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 218שינוי קו בנין ואחוזי בניה בכפר חסידים17/03/2011
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 1083הגדלת אחוזי בנייה, באקה אל גרבייה29/08/2010
זבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית146/ 28/ 13מרמור מרים ויצחק - שימוש חורג
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית002/ 38/ ב/ 24שיקום ושדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכים בעיר הכרמל
שומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית603/ 33/ 13אפלבוים נחמה - שימוש חורג לחניון
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002 - 8/ 35/ 17/ 13חלוקה לצרכי רישום - אום אלפחם
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית034/ 35/ 17/ 13נור אלדין גמיל יונס - ליחידת דיור
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית035/ 35/ 17/ 13נאייל מחמוד יונס - קוטג למגורים
עירון, מעלה עירוןבקשה ועדה מקומית366/ 35/ 13נאיל וסלאח אגבאריה - הקמת חממה דגם גוטי
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003 - 8/ 35/ 17/ 13תשריט חלוקה - גש 20431 חלקה 3 , מעלה עירון
רכס הכרמלבקשה ועדה מקומית1 - 002/ 38/ ב/ 24החלפת קו סילוק שפכים מדאלית אלכרמל ועוספיא
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית1 - 001/ 17/ 17/ 13קק"ל - אישור מבנה קיים ותוספת ממ"ד