ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2010003 מתאריך 24/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקשה ועדה מקומית002/ ב/ 18/ 24קו סניקה מערבי - חיפה
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 2008/ 6שינוי תכנון מתחם מגורים באזור חלקה 76 בגוש 12652, דאלית אל כרמל16/09/2010
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית89/ 15/ 13חברת מקורות - שימו חורג
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 398חצר לאחסנת ציוד - מקורות, גן השומרון
חיפהתוכניתחפ/ 1051/ בשינוי זכויות בניה והוראות בינוי, בחלקה 62 בגוש 10892, רח' מימון 30, חיפה
קריות, קרית מוצקיןתוכניתק/ 442/ 1משרדים בדרך חיפה - עכו, בקרית מוצקין26/01/2012
עירון, כפר קרעתוכניתענ/ 1168הזזת שטח לבניני ציבור עם הרחבת דרך מצד הצפוני של החלקה
חדרהתוכניתחד/ 1481קביעת זיקת הנאה למעבר בשצ"פ ברח' גוש עציון, שכ' ניסן