ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009106 מתאריך 08/04/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 003/ 3התנגדות לתכנית שינויים לתוספת בניה +עליית גג,פיר מעלית, שד' סיני 18 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 011/ 3בקשה ל2 יח"ד מעל בנין קיים. רח' תל אביב 27, חיפה (כרכבי מאהר ואח')
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 012/ 3התנגדות לתוספת בקומת מרתף, גגון כניסה ופרגולה, חורב 25 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 043/ 3ערר על דחיית בקשה להקמת בית מגורים שבדיה 19 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 073/ 3התנגדות לתכנית שינויים, תוספת מחסנים, חניות, מרפסות ומעלית, גבעון 2 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 074/ 3התנגדות לתכנית שינויים ותוספת מחסנים, חניות, מרפסות ומעלית, גבעון 2 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 008/ 3בקשה לתוספת ממ"ד ושטח בניה לדירה קיימת. שד' הל"ה 8, חיפה (דוד גולדנברג)
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 009/ 3בקשה לתוספת ממ"ד ושטח בניה לדירה קיימת. שד' הל"ה 8, חיפה