ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009121 מתאריך 01/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 140/ 3לגליצזיה לבניה מזערית. רח' ויתקין יוסף 23, חיפה
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 314/ 3תוספת בבית מגורים. - קיבוץ שדות ים. (שרון ברקת/יהודית מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 315/ 3בקשה לתוספת בניה בקבוץ שדות ים (שרון ברקת יהודית מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 316/ 3גלבוע+ארצי תוספת לבית דו משפחתי ברקת, מוסרי
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 317/ 3תוספת לבית דו משפחתי (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 318/ 3תוספת לבית מגורים קייים (ברקת, מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 319/ 3תוספת לבית מגורים (ברקת - מוסרי) שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 320/ 3לגליזציה לבית מגורים בשגות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 321/ 3לגליזציה לבית מגורים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 322/ 3תוספת לקומה ראשונה שדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 323/ 3לגליזציה למחסן שדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 324/ 3תוכנית שינויים לבית בשדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 325/ 3תוספת בקומה א' ותוספת קומה בשדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 326/ 3תוספת בניה בשדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 327/ 3תוספת לבית מגורים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 328/ 3תוספת לבית מגורים קיים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 358/ 3בקשה לתוכנית שינויים ללא תוספת שטח. קיבוץ שדות ים.
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 359/ 3ערר על דחית להיתר שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 360/ 3עראדם טבע ודין
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 361/ 3ערר על החלטה לתוספת שטח שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 362/ 3ערר על אישור תוספת אד"ט שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 363/ 3ערר על בקשה לתוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 364/ 3ערר על תוספת שטח מגורים אט"ד שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 366/ 3ערר על תוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 367/ 3ערר על תוספת בניה אט"ד שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 368/ 3ערר על בקשה לשינויים אד"ט שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 369/ 3ערר על תוספת שטח מגורים אט"ד שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 370/ 3ערר על תוספת לשטח מגורים אד"ט שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 371/ 3ערר על תוספת מגורים אד"ט שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 372/ 3ערר תוספת שטח מגורים אד"ט שדות ים
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 374/ 3התנגדות לתכנית שינויים להיתר, תוך מתן הקלה, שדות ים - פרדו
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 375/ 3התנגדות לתוספת בבית מגורים קיים, שדות ים - ויצמן
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 376/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים תוך מתן הקלה, שדות ים - גלבוע וארצי
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 377/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, כולל ממ"ד וקומה, שדות ים - פוזיילוב ונצר
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 378/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים תוך מתן הקלה, שדות ים - גילי אמיר
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 379/ 3התנגדות לתוספת לבית מגורים, שדות ים - שחר אביטל
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 380/ 3התנגדות ללגליזציה לבית מגורים ותוספת, שדות ים - גולדשטיין
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 381/ 3התנגדות ללגליזציה לתוספת בניה כולל ממ"ד, שדות ים - לאיתי אמיר
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 382/ 3התנגדות לתוספת בניה, שדות ים - איכר משה
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 383/ 3התנגדות ללגליזציה למחסן וכניסה מקורה, שדות ים - וגמן
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 384/ 3התנגדות לתכנית שינויים ותוספת פרגולות, שדות ים - וייס
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 385/ 3התנגדות לתוספת בקומת קרקע ותוספת קומה, שדות ים - שדה עירית
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 386/ 3התנגדות לתוספת בניה, שדות ים - גבע מרסי ודן
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 387/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, שדות ים - ניב נאמן
חוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 388/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, שדות ים - ניר צאלה ויאיר
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 103/ 3התנגדות לתשריט איחוד וחלוקה, קרית חיים (וידר)
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 105/ 3לגליזציה למרפסת פתוחה הבולטת למרווח, כרמיה 18 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 192/ 3התנגדות להקמת מבנה מסחרי תוך הריסת סככות קיימות, אצטדיון 999 ק. חיים
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 186/ 3תוספת בניה ומרפסת. רח' אשר 11, חיפה