ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010015 מתאריך 18/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
לודתוכניתלד/ 736/ 1מפעל "דלקול"
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 53מגורים א' - הוד השרון
גזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 25דרך גישה למתקן מקורות.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 366קדימה - תוספת יחידת דיור
שרונים, צורן קדימהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 586ביוב צורן קדימה שכונת רמת אמיר
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 39בית גופרמן
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 7/ 9תכנית לשינוי ייעודים
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ צ/ 9138אשרור בניה קיימת
עמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ 525/ 44כפר חב"ד - אזור תעשיה דרומי.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ ב/ 9הרצל 35
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 4/ חרח' משעול הלפיד 6 כפר סבא16/05/2012
טירהתוכניתטר/ 2784תכנית מפורטת
טירהתוכניתטר/ 2779תכנית לאשור מצב קיים
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 102ברק 4 - שיכון המזרח.22/08/2012
טירהתוכניתטר/ 2797הכשרת מבנה מגורים
נושאמחוז מרכזנושא כללי