ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010016 מתאריך 25/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 38שינוי יעוד ממגורים מיוחד למגורים ד-3, הגדלת: יח"ד, שטחים עיקריים ושטחי שרות.14/06/2012
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1187שמוש חורג - כל בו חביב.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1188כל בו חצי חינם מתחם ירקונים
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 13/ 8/ 4בנין מגורים רב קומות בפינת הרחובות גבעתי וד"ר יוסף בורג.
נתניהתוכניתנת/ 537/ 16/ גבניה חדשה - אמירי האגם09/11/2011
נתניהתוכניתנת/ 537/ 16/ ב/ 1שכונת "האגם - 2"15/02/2012
נתניהתוכניתנת/ 537/ 16/ 4נופי האירוסים
נתניהתוכניתנת/ 537/ 16/ 5שפיר באגמים.15/02/2012
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 339/ 1אזור מסחרי בצומת בילו, קרית עקרון
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 4/ 2רחוב פרופסור שור והגאונים, נתניה19/11/2012
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 4/ 1חיבור רח' אינשטיין בנתניה לכביש מספר 219/11/2012
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 4/ 3רח' אינשטיין, נתניה19/11/2012
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 291מחנה צבאי וילהלמה
נושאמחוז מרכזנושא כללי