ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010017 מתאריך 08/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 2/ 2תוספת 70 מ"ר שטח עיקרי למבנה מגורים קיים.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 210שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניה24/04/2012
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 450בינוי 236/א - כפר נופש בחוף פלמחים.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6164מתחם מלון אויה וסביבתו
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 19הקמת מחסנים חקלאיים - משמר דוד
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 21/ 12פארק תעסוקה האגם - ראשון לציון
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 763תחמ"ש קבועה ברחובות
נושאמת/ לודמרחב תכנון לוד.
נושאמחוז מרכזנושא כללי