ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010017 מתאריך 15/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 9בריכת מים לאזור תעשיה חצב.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 27/ אמרתפים, צורן מערב.24/04/2012
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 42מוסד "בית- הנער" ומרכז תרבות איזורי, מושב עין ורד
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1191ש.חורג לדרך "חברת נתיבי איילון בע"מ"
לודתוכניתלד/ 6171גוש 5382 חלקה 102 רח' אינשטיין 42 לוד.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 244שינוי יעוד מחקלאי למגורים בחלקה של שלמה פרי משרד עו"ד-חברה לנאמנות ואחזקות בע"
לב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 11/ 21/ 6שינוי יעוד משצ"פ לשפ"פ במגרש עולי ביעף עזריאל.
הוד השרוןתוכניתהר/ 49/ 6רח' ארלוזורוב 15 (שיכון פועלים א') הוד השרון05/01/2012
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 215תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה - כפר יונה
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 40לוין אפשטיין 19, רחובות.
רחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 28"יפה נוף"09/07/2012
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 103שדרות חן 415/02/2012
נתניהתוכניתנת/ 750/ 7/ 11הרחבת בית עלמין קיים על חשבון שצ"פ - מזרח נתניה.
דרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 32תוספת זכויות בניה בחלקה 10, גוש 8805, מתן.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
דרום השרון, גבעת השלשהבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 691תכנית בינוי גבעת השלושה. בנ/ 462/ 103