ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010018 מתאריך 13/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמלהתוכניתלה/ 16/ 14/ בשינוי בתנאים למתן היתרי בניה ותעודות גמר ושינוי בשלבי ביצוע שנקבעו ב-גז/14/16.10/04/2006
שורקות, חבל יבנהתוכניתמח/ 287חיבור שכונה דרומית של יבנה למחלף אשדוד צפון.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
הוד השרוןתוכניתהר/ 346/ 42/ 1שינוי הבינוי וחלוקת זכויות הבניה במתחם קניון "שרונים", הוד השרון.
נתניהתוכניתנת/ 800/ 99/ אקולנוע אסתר - מבנה ציבור מסחר ומגורים
דרום השרון, מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתמח/ 290יער צור נתן
עמק חפרתוכניתעח/ 81/ 21אזו"ת, גן אירועים י.י. (אלבז).
יבנהתוכניתיב/ 255/ 1מתחם B+C
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5142גני תקוה - מתחם מרכזי
נושאמחוז מרכזנושא כללי
שורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 26אזורי פיתוח כפריים (ישובים כפריים חדשים) נצר חזני וגני טל