ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010018 מתאריך 29/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
ראש העיןתוכניתרנ/ 58בשארי שרה רח' עפרוני 12/2 גבעת הסלעים ראש העין.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 104תכנית מפורטת ברח' לבונטין 1211/09/2012
רעננהתוכניתרע/ 591רח' הפעמונים 16 רעננה
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ 195/ 12תחנת תדלוק מדרום לאלעד
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 16רח' מבצע עובדה
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 44מגורים ברחוב בני בנימין - יצחק תשובה
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3534שינוי הוראות וזכויות בניה14/06/2012
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3519שינוי הוראות וזכויות הבניה והוספת שימוש למסחר.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3524שינוי בקוי בנין, הגדלת שטחי הבניה ומספר יחידות הדיור.
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 12/ 1חלוקת מגרש לשני מגרשים במושב רשפון
טייבהתוכניתטב/ 3455איחוד שני מגרשים ושינוי יעוד קרקע מ(ש.צ.פ)לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 47נורדאו 11
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3535שינוי הוראות וזכויות בניה
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3529תוספת שתי יח"ד ושינוי בקוי בנין.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
טייבהתוכניתטב/ 3438חלוקה מחודשת למגרשי מגורים
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 260/ 1תחנת דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1195שביל לאופניים "קו יו"