ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008224 מתאריך 16/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 10/ 187/ 4דירה אחת בבית דו משפחתי
שורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 192/ 4ביצוע עבודות עפר והקמת בית מגורים חדש
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 10/ 198/ 4שמיעת התנגדויות לתוספת חדרי שינה סגירת מרפסת ומחסן