ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2011001 מתאריך 19/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפרתוכניתעח/ 81/ 10פארק התעשיות ע"ש חיים בן-צבי.19/11/2012
דרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביוןתוכניתמח/ 282מקב"ת ג.יהודה שינוי מחקלאי ל:מגורים א,ב,ג,ג משולב בעסקים,ג'מיוחד,מסחר,שצפ,שפפ,
שורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 2שינוי לתכנית מיתאר מס' בר/ 17421/07/2011
נתניהתוכניתנת/ 553/ 21תוספת בניה בקומה 10 לדירה בחזית המערבית בבנין טורי קיים.הפיכת קומת הגג לדירה.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3423קביעת קו בנין למבנים קיימים בהתאם למצב הקיים, קביעת הוראות בניה.
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 694/ 10שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 11/ 1חילוק שטח מחדש, שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 5036מתחם בז'ה, הגדלת צפיפות,קביעת חזית מסחריתקביעת קוי בנין,הגדלת אחוזי בניה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 3/ 2בית כנסת חב"ד.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 223הסדרת נגישות.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 422חיבור רח' אהבת ציון לדרך הבנים בצפון אבן יהודה.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 611לחלק השטח למגרשי מגורים, חקלאי ושטח פתוח ציבורי.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 776/ 1לשנות את ייעוד השטח ממגורים ג' למבני ציבור
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 838/ 5קביעת קו בניין חזיתי 4.0 מ' לפי הקיים
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 107שינוי ייעוד של החלקה ... משטח חקלאי לשטח מיוחד.....
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 27שינוי ייעוד מחקלאי למגורים וביטול דרך
שורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 1להגדיל את שטח התעשיה ומלאכה ... ולהגדיל רוחב כבישים ........
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 262/ 2שינוי ייעוד מאזור מגורים לשטח בנייני ציבור
רמלהתוכניתלה/ 3/ 1אחוד מגרשים... וחלוקת השטח מחדש.... ביטול השבילים....ופתיחת דרך חדשה....
רמלהתוכניתלה/ 3/ 2הגדלת מגרש מס' 1, הקטנת המגרשים 16-13, פתיחת דרך, שינוי פרצלציה והגדלת המגרש..
רמלהתוכניתלה/ 4/ 5... להפכיש משטח עליו עומדים... לקבוע גבולות חדשים.. לשנות את ייעוד המגרש.
טירהתוכניתטר/ 1244שינוי מיקום קל דרך
טירהתוכניתטר/ 1270איחוד וחלוקה מחדש, קביעת קוי בניין לפי קיים.
טירהתוכניתטר/ 1245שינוי חלוקה לפי בעלות, קביעת קוי הבניין למבנים קיימים לפי קיים.
טירהתוכניתטר/ 1241קביעת קו בניין למבנים קיימים לפי הקיים
טירהתוכניתטר/ 1218הקמת שלושה קוטג'ים על מגרש אחד.
טירהתוכניתטר/ 1201אחוד החלקות וחלוקתם מחדש.
טירהתוכניתטר/ 1164שינוי מיקום שביל בין שתי חלקות שיכלול מעבר מים קיים.
טירהתוכניתטר/ 1139קביעת קו בניין לחזית כפי שמסומן בתשריט.
טירהתוכניתטר/ 1078ביטול שטח ציבורי פתוח.
טירהתוכניתטר/ 1077שינוי יעד מאזור מגורים ג' לציבורי פתוח.
טירהתוכניתטר/ 1071לחלק השטח למגרשי בניה, להרחיב דרך קיימת.
טירהתוכניתטר/ 1066/ 1קביעת שטח מגרש.
טירהתוכניתטר/ 1048שינוי יעד מבנייני ציבור למגרש ספורט
טירהתוכניתטר/ 9682 מבנים על חלקה.
טירהתוכניתטר/ 920/ 2שינוי יעד משטח חקלאי למגורים ג'.
טירהתוכניתטר/ 892לחלק השטח למגרשי בניה, שטח ציבור פתוח הכל לפי תשריט.
טירהתוכניתטר/ 858לחלק השטח למגרשי בניה. שטח ציבורי פתוח פתוח.
טירהתוכניתטר/ 833הרחבת דרך קיימת וחלוקה ל- 4 מגרשים.