ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2011003 מתאריך 07/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 35"איחוד וחלוקה בהסכמה - דרום מערב נתניה- מגדל נעמן".
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 21תוספת זכויות בניה - רח' דן.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 10תוספת זכויות בניה עבור עליות גג, בתים פינתיים, שכ' המגינים.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 9מתחם מסחר ואחסנה רח' הרצל - גדרה.
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 50תוספת זכויות בניה בחלקה 326, גוש 6451, רמות השבים.07/05/2012
חבל מודיעין, מזורתוכניתחמ/ 632/ 17תוספת זכויות בנייה
מזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 15שמוש חורג תחנת גריסה ומחזור פסולת בניין
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 19/ 2רח' אהרוני 5 רחובות
טירהתוכניתטר/ 2696/ 1מבנה מגורים במרכז טירה
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3098/ 20סמטת אברהם בוני 1 גבעת שמואל06/08/2012
עמק לוד, משמר השבעהתוכניתעל/ 314/ 34משמר השבעה שינוי גבולות מגרשים
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 166/ אתחנת דלק
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 30תוספת זכויות בניה - רח' שרה אמנו 130/1 , מודיעין.24/04/2012
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 126שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 בחלק מחלקה 13
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ מזסגירת מרפסות רח' עמק חפר 2 כפר-סבא16/05/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 99תחנת תדלוק אליון21/07/2011
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 16רוטשילד 5514/11/2012
נתניהתוכניתנת/ 750/ 39ש.ב.צ ברח' שבטי ישראל
חבל מודיעין, שילתבקשה ועדה מקומיתחמ/ ש/ 7בקשה לשמוש חורג מתעשיה למסחר
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 10/ 1תוספת זכויות בניה עבור עליות גג, בתים פינתיים,שכ' המיגנים
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 21/ 1תוספת זכויות בניה רח' דן