ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2011003 מתאריך 14/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2050הרחבת בית דגן17/04/2012
הוד השרוןתוכניתהר/ 145/ 4/ אשינוי מחקלאי ש.צ.פ. ושטח המיועד למוסד,לאזור לתעסוקה,דרכים,ש.צ.פ,וש.ב.צ.
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 32דרך המשי
רעננהתוכניתרע/ 2011/ אשכונת מגורים, במזרח העיר
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
עמק חפרתוכניתעח/ 81/ 20אזוה"ת, מבנה אירועים - פנינת העמק
נושאמחוז מרכזנושא כללי
נתניהתוכניתנת/ 750/ 20פארק "חורשת הסרג'נטים"
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 27/ אצומת דרור - מתחם קניון דרורים