ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2011001 מתאריך 22/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 9בריכת מים לאזור תעשיה חצב.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
חבל מודיעיןתוכניתמח/ 296מתקני הספקת מים "קולה".
לב השרוןתוכניתצש/ 0/ 2/ 90/ אבריכת מים של חברת מקורות בסמוך למשמרת
לודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 597שיקום ושדרוג מערכת ביוב עירונית קיימת, לוד
לב השרון, נורדיהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 598ביוב נורדיה
מצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 599ביוב סביון - מכון ביוב "הזית"
שרונים, כפר יונהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 600מכון שאיבת שפכים צמרות.