ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2011002 מתאריך 22/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, מצפה אפק, באר יעקב, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 535רשת אסוף שפכים, נצר סירני באר יעקב.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 588קו מי תמלחות קבוצת יבנה
מצפה אפק, גני תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 590גני-תקווה מכוני שאיבת שפכים "גנים", "דרך הים".
נושאמחוז מרכזנושא כללי
שהםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 601ביוב שהם - שכונת כרמים
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 602חפץ חיים, הקמת תנחת שאיבת שפכים
שורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 603שדרוג תחנת שאיבה לביב רחובות, נס ציונה לגן רווה
מודיעין-מכבים-רעותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 604תכנית אב לביוב מודיעין