ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2011009 מתאריך 11/04/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 486תחנת שאיבה לביוב ארסוף.
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 13חלוקת בית ל-2 יח"ד והגדלת שטחי הבניה.03/11/2011
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 12/ 5מתחם הגבור, הוד השרון
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 323מושב בני דרום - זכויות בניה בשטח חקלאי.
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2030/ 5בית אבות ע"ש רחל ליצ'ק
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 766בנין לאונסקו - תוספת למבנה קיים.
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 17פיצול נחלה - חיימוביץ עמליה משגב דב
חוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148/ בבינוי לאזור מגורים שלב ב'
רעננהתוכניתרע/ 2001/ כורח' משה סנה רעננה
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 14תוספת זכויות בניה - רח' אבני החושן
כפר סבאתוכניתכס/ 22/ 5/ דרח' גורדון 9 כפר-סבא
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 38תוספת זכויות בניה - רח' נחל צופר 23, מודיעין
עמק לוד, זיתןתוכניתעל/ 392/ 30חלוקה בהסכמת הבעלים -זיתן 63
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 29תוספת זכויות בניה-שבטי ישראל פינת לוי, פינת יוסף.
דרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 21תוספת יח"ד ושינוי קו בניין לחלקה 61 בגוש 6721, כפר מעש.
רעננהתוכניתרע/ 472שינוי בינוי ברח' עקיבא, פינת רחוב שברץ ברעננה