ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2011012 מתאריך 06/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טירהתוכניתטר/ 2383ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
נתניהתוכניתנת/ 553/ 21תוספת בניה בקומה 10 לדירה בחזית המערבית בבנין טורי קיים.הפיכת קומת הגג לדירה.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 458הגדלת יח"ד וזכויות בניה בחלקה 45
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 423תוספת זכויות בניה במעלה הארגמן 31, אבן יהודה.
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ 36/ אתוספת זכויות בניה למגורים - רולס, רמות השבים.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 52בניין משותף ברחוב גורדון
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4173רח' העגורים 12, סביון16/07/2012
לודתוכניתלד/ 456/ 1מתחם עתיקות "פסיפס לוד"
טייבהתוכניתטב/ 3449חזית מסחרית טייבה
חוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ 150הקמת מתקן סניקה
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 54תוספת זכויות בניה בחלקה 119 - שדה ורבורג14/06/2012
טירהתוכניתטר/ 2780מפורטת נקודתית
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5114/ 2גני תקוה - מבנה לרווחת הציבור
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 52שינוי יעוד מקרקע חקלאית לש.צ.פ, ג'וואריש
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 370גוש 8035, חלקה 28, הגדלת צפיפות
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 470גוש 8013, חלקות 71, 73 (א) תוספת זכויות בניה.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 36/ א/ 3רחוב משעול הזמר 3 כפר-סבא.19/11/2012
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 40/ 1תוספת זכויות בניה במשק עזר
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3526/ 1שינוי בהוראות וזכויות בניה
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3479/ 1שינוי בהוראות וזכויות בניה