ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2011011 מתאריך 27/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 52קביעת אזורי מגורים א', ב' ו-ג', התווית מערכת דרכים חדשה וקביעת שבצ"ים ושצפ"ים
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 52/ 1ביעת אזורי מגורים א' ב' ו-ג', סה"כ 1,474 יחידות דיור.
גזר, חבל מודיעין, רמלהתוכניתמח/ 90/ ארג"ם19/06/2006
ראש העיןתוכניתרנ/ 275/ אשכונה D הקמת שכונת מגורים.
ראש העיןתוכניתרנ/ 280/ אמתחם F שכונת מגורים.15/02/2012
ראש העיןתוכניתרנ/ 250/ אתוכנית מפורטת מספר רנ/ 250 /א01/05/2012
רחובותתוכניתרח/ 2114/ אנווה חבצלת, שטח מגורים, שטח לתעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ו-411.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נתניהתוכניתנת/ 537/ 16/ ב/ 1שכונת "האגם - 2"15/02/2012
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתתל/ 22מסילה מזרחית
נושא/קידוח נפט
חבל מודיעיןתוכניתמח/ 296מתקני הספקת מים "קולה".