ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008268 מתאריך 15/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 09/ 284/ 4התנגדות לתכנית פת/מק/1228/ 35
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 09/ 299/ 4התנגדות לבניית 2 בניינים
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיה/ 09/ 369/ 4התנגדות להריסת מבנה קיים ובניית קוטג
יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיב/ 10/ 001/ 4התנגדות לשימוש חורג
גזר, סתריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 020/ 4החלפת והגבהת עמוד מע"צ
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 10/ 029/ 4התנגדות להקמת בית מגורים 6 קומות
לודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 10/ 036/ 4התנגדות להקמת 2 מבנה תדלוק