ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008271 מתאריך 24/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, בני עטרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 01/ 147/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 198
מצפה אפק, באר יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמר/ 09/ 280/ 4ממ/מק/1551/ 1
ראש העיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 09/ 352/ 4התנגדות לתוספת שטח שרות