ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)

מס' 6 מתאריך 08/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביוןתוכניתמח/ 282מקב"ת ג.יהודה שינוי מחקלאי ל:מגורים א,ב,ג,ג משולב בעסקים,ג'מיוחד,מסחר,שצפ,שפפ,
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 9/ 1תכנית מס' מד/ 9 תכנית מתאר מקומית-מודיעין שינוי מס' 9 לתכנית מקומית מד/ 2020