ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011039 מתאריך 04/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזרתוכניתגז/ 17/ 8שינוי ייעוד לא. תעשיה16/07/2012
עמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ 18/ 7שינוי יעוד שני מגרשים לבעלי מקצוע לחמישה מגרשי מגורים ודרך משולבת.
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 8קיבוץ נחשונים ? גן ארועים14/06/2012
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 15מרכז עירוני קהילתי לאוכלוסיה מבוגרת מודיעין
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 221קביעת שימושים