ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2011020 מתאריך 05/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 64דרך מס' 471 (כביש מכבית)24/05/2001
גזרתוכניתמח/ 259הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.16/05/2012
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 394/ אשינוי ייעוד למגורים - רחוב הבנים, אבן יהודה.
נתניהתוכניתנת/ 497/ 4פארק מדע נתניה
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 428מתחם מגורים בכניסה הצפונית של אבן יהודה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 84/ 2תכנית לשימור אתרים בראשון לציון
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי
רחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 4תוספת שימושים למסחר בפארק ת.מ.ר.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 115פארק רובעי - מזרח ראשון לציון
גלילית מחוז המרכז, ראשון לציון, שורקות, גן רוהתוכניתמח/ 298תחנת כח נחל שורק