ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012001 מתאריך 08/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 48הקמת שכונת מגורים מותאמת לבינוי הקיים בשכונה.
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 8קיבוץ נחשונים ? גן ארועים14/06/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 1204/ 129רח' פינסקר 11
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 7מגורים בצפון נתניה
יבנהתוכניתיב/ 95/ 27/ 1יבנה - רח' שד' ירושלים
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 221קביעת שימושים
רחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 25/ ארח' חנקין 411/06/2012
דרום השרון, עדניםתוכניתשד/ 91/ 11איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בחלקה 50, ישראל לוי, עדנים.