ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2011021 מתאריך 19/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי
טייבהתוכניתטב/ 3457מתחם עסקים נופש וספורט
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 52מתחם בני ברית, פרוייקט פינוי-בינוי
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 280שימור אתרים
נתניהתוכניתנת/ 500/ 19מסמך נלווה להודעה בדבר ה.תכנית לפי סעיף77בחוק וקביעת תנאים למתן היתר לפי סע.78