ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה לדיור לאומי - מחוז מרכז

מס' 2011007 מתאריך 27/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכזנושא כללי