ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2012001 מתאריך 09/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
טייבהתוכניתטב/ 3154שינוי מאזור חקלאי ל: מגורים ג',מגורים ג' עם חזית מסחרית,מגורים ב',מגורים מיוחד
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 355יער אילנות
נושאמחוז מרכזנושא כללי
נס ציונהתוכניתנס/ 200/ אקטע מערבי מ"כביש רוחב מרכזי" נס- ציונה
ראש העיןתוכניתרנ/ 10/ ג/ 1מתחם משכנות המוסיקה - ראש העין
רחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 6הוראות בדבר שטחי שירות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 67/ 13מרכז ירידים - מעוין שורק