ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2012001 מתאריך 26/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 11ש.יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר וכו'
עמק חפרתוכניתעח/ 81/ 10פארק התעשיות ע"ש חיים בן-צבי.19/11/2012
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 12ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
שורקות, חבל יבנה, צופיהתוכניתבר/ 285תוכנית בר/ 285
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נתניהתוכניתנת/ 545/ ו/ 1פרוייקט התחדשות עירונית, שיקום מתחם "רמת הרצל" ע"י פינוי, הריסה ובינוי מחדש.
נתניהתוכניתנת/ 553/ 27פרוייקט התחדשות עירונית. ויצמן -בארי.
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 694/ 10שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".
רמלהתוכניתלה/ 292/ 1/ המאזור מגורים א' לש.ב.צ, שטח מסחרי וש.צ.פ. אחוד בהסכמה.
טייבהתוכניתטב/ 3399קביעת חזית מסחרית,שינוי מש.פ.פ ל-חניה ציבורית ודרך,שינוי ממגורים ג' ל-ש.פ.פ
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 23/ בהרואה 10,12 רחובות.
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 92רחוב מוסקוביץ 6 רחובות.
טייבהתוכניתטב/ 3419בניין מסחר ומגורים
לב השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 591לב השרון - השבת קולחין ממט"ש תנובות.
טירהתוכניתטר/ 2019קביעת קו בנין לחזית לפי קיים מ-0.70-300
שורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 615מאסף ביוב חדש לחיבור נס ציונה לת"ש גן רווה
שרונים, כפר יונהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 616כפר יונה,חיבור שפכי מעברות למט"ש תנובות
שרונים, אליכיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 617תחנת שאיבה דרומית לאליכין
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ א/ בהגדלת שטח מתחם המועצה האזורית "דרום השרון"
פתח תקוהתוכניתפת/ 1256/ 2איחוד חלקות, קביעת הוראות בינוי, קביעת זכות מעבר לרכב, יעוד מבנים להריסה