ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2012001 מתאריך 17/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 476מט"ש קולחי השרון, שדרוג והרחבה.
יבנהתוכניתיב/ 255/ 1מתחם B+C
נושאמחוז מרכזנושא כללי
נושא1.הפסקה
ראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 608ראש העין תחנת שאיבה לביוב ו'
עמק חפר, גבעת חיים אחודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 619ביוב גבעת חיים איחוד