ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008295 מתאריך 16/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 09/ 128/ 4התנגדות לקביעת מבנה לשימור
שרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 10/ 152/ 4הצ/מק/1-5/ 256
שרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 11/ 016/ 4התנגדות לבניה חדשה 2 יחידות
רעננהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרע/ 11/ 050/ 4בקשה לשינוי קו בניין
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 11/ 054/ 4התנגדות לתוספת בנייה
גזר, רמות מאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 11/ 058/ 4מרכז גידול ואילוף כלבים