ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008302 מתאריך 04/05/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, סביוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 11/ 045/ 4התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת בית מגורים ובריכת שחייה
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 11/ 071/ 4התנגדות להריסת חדר מדרגות ובניית שתי חדרי מדרגות נפרדים
רחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 11/ 083/ 4תוספת לדירה מגורים
ראש העיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 11/ 086/ 4בקשה לאישור
טירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 11/ 087/ 4גדר בטון