ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2012005 מתאריך 19/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לודתוכניתלד/ 8100.31/12/2002
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 24גבעת תיתורא
חוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148/ בבינוי לאזור מגורים שלב ב'
רעננהתוכניתרע/ 286/ חאזור מסחר ותעסוקה בצומת רעננה
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ 401/ 41מרכז לוגיסטי בא.ת חבל מודיעין
שורקות, נחל שורקתוכניתמח/ 233/ אמסדרון הנדסי ימי להעברת צנרת התפלה - מתקן פלמחים