ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2012006 מתאריך 02/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראש העיןתוכניתרנ/ 261הקמת שכונת מגורים בת 960 יח"דבאזור הדרומי.
ראש העיןתוכניתרנ/ 262הקמת שכונת מגורים בת 960 יח"ד, באזור הדרומי לישוב כפר קאסם.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 148פרדסיה צפון הרחבת הישוב הקיים לכיוון צפון.
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 14/ ארמת הכובש - מגורים19/11/2012
נושאמחוז מרכזנושא כללי
חוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148/ בבינוי לאזור מגורים שלב ב'
נס ציונהתוכניתנס/ 240/ 1קריית חינוך - בית ספר מקיף