ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה לדיור לאומי - מחוז מרכז

מס' 2012009 מתאריך 29/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1457/ 4שכונת חוטר ב'