ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2012007 מתאריך 07/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2482פרויקט מסחרי.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נתניהתוכניתנת/ 800/ 99/ אקולנוע אסתר - מבנה ציבור מסחר ומגורים
נושאמחוז מרכזנושא כללי
דרום השרון, טירה, רמת הכובשתוכניתמח/ 299שיפור דרך גישה לרמת הכובש וטירה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 105דיור בר השגה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 57/ 2פרוייקט בנדרי
ראש העיןתוכניתתממ/ 3/ 56/ 1תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז, שינוי מס' 1 ל - תממ/ 3/ 56 - מזרח ראש העין