ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2012011 מתאריך 02/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2482פרויקט מסחרי.
לודתוכניתלד/ 8100.31/12/2002
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 88מפעל גריסה
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבאתוכניתמח/ 162/ אדרך מס' 531 בקטע שבין מחלף סוקולוב ועד דרך מס' 40 (402)16/09/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 16/ 4תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 422/11/2011
גלילית מחוז המרכז, ראשון לציון, שורקות, גן רוהתוכניתמח/ 298תחנת כח נחל שורק
נתניהתוכניתנת/ 537/ 16/ 10"אשדר באגמים"