ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2012012 מתאריך 09/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 2/ 2תוספת 70 מ"ר שטח עיקרי למבנה מגורים קיים.
רחובותתוכניתרח/ 2000/ טזהוראות בדבר חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 21/ 5/ אאזור התעסוקה המיוחדת מודיעין - עדכון הוראות תכנית המתאר.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתתל/ 18פרוייקט חשמול הרכבת
כפר סבאתוכניתכס/ 515רח' זאב גלר - זוגות צעירים
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 52/ 5"תכנית מחלף - חיבור כביש 4"
שורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 28תמ"מ חלקית - מחוז מרכז - שינוי מס 28 - הקטנת אזור תעשיה במועצה אזורית נחל שורק