ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008380 מתאריך 29/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 436/ 4הקמת מתקן שידור
זמורה, בני עי"שערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 12/ 007/ 4תוספת למבנה קיים
מודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 12/ 032/ 4ביצוע יסודות למבנה בית מדרש